جای تعجب نیست که این لایحه در Nebraska توسط یک سناتور دولتی دموکرات معرفی‌شده است. ازاین‌رو، لغو بی‌طرفی شبکه توسط FCC علی‌رغم این‌که دستاورد روی اکثریت آمریکایی‌ها بود، ممکن است از دوحزبی‌ها حمایت کند. کالیفرنیا، یک ایالت بسیار دموکراتیک است که یک فرماندار دموکرات دارد و احتمال بیشتری دارد که قوانین بی‌طرفی شبکه را به تصویب برساند.