امنیت اینترنت و حریم‌خصوصی در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین عواملی است که هر کاربر اینترنت باید با آن آشنا باشد. این مبحث در خارج از کشور ما بسیار رواج دارد و حتی افرادی هستند که از VPN تنها برای تغییر آدرس اینترنتی خود استفاده می کنند تا در اینترنت قابل شناسایی نباشند.ولی متاسفانه در ایران این موضوع کم‌رنگ است و آن‌هم به دلیل نداشتن اطلاعات در این زمینه یا اهمیت ندادن می‌باشد که آن هم باز بر می‌گردد به این موضوع که از اهمیت امنیت در فضای مجازی مطلع نیستند.